Ciel Academy

 
 

  • Când?
Iulie – August (8 seminarii practice, 1 seminar/săptămână)

• Unde?
Sălile de curs ale CIEL România - Bulevardul Unirii, nr.11, sector 4, București

• Cine poate participa?
Studenții din anul III și IV ai Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală și masteranzii specializării Management și Audit Intern.

Puteți descărca întreaga broșură de aici.