Depunere acte burse sociale

 

 

PENTRU BURSELE SOCIALE – 2018/2019

 

Studenţii integralişti care au situaţii sociale deosebite pot prezenta la Secretariatul facultăţii acte care justifică situaţia respectivă în vederea obţinerii unei burse de ajutor social. Aceste burse se acordă ANUAL, în număr de 30% din totalul sumei pentru burse alocate pe facultate. Actele justificative se vor anexa la o Declaraţie de bursă ce va fi solicitată la Secretariat.

Se încadrează în categoria “Bursă de ajutor social“ studenţii ale căror venituri lunare nu depăşesc un salariu minim pe economie – NET DE 1162 LEI pe membru de familie “Bursa de ajutor social” se acordă în ordinea crescătoare a venitului pe membru de familie şi în limita bugetului alocat.

 

ACTELE NECESARE

In funcţie de situaţia familială:

 1. Adeverinţă cu salariul cu venitul NET al susţinătorilor legali (părinţi,soţi, tutori), pe ultimele 3 luni (IULIE, AUGUST SI SEPTEMBRIE);
 2. Taloane de pensie ale susţinătorilor legali, pe ultimele 3 luni;
 3. Adeverinţe cu veniturile din spaţii închiriate (circa financiara/ANAF cu specificatia pe cate luni este calculat venitul menționat în adeverință pentru fiecare membru);
 4. Adeverinţe cu veniturile din agricutură;
 5. Adeverinţe de la fraţi (surori) care sunt elevi sau studenţi (facultăţi de stat) la cursuri de zi;
 6. Certificatele de naştere (copii legalizate) ale fraţilor (surorilor) preşcolari sau ale propriilor copii;
 7. Certificatele de deces ale părinţilor pentru orfanii de ambii părinţi;
 8. Adeverinţe pentru studenţii care provin din casele de copii sau plasament familial;
 9. Hotărârea de divorţ a părinţilor, în copie (dacă este cazul);
 10. Declaraţie de la notariat, în cazul în care mama/tata casnic;
 11. Hotărârea judecătorească de înfiere, pentru studenţii aflaţi în această situaţie;
 12. Hotărâre judecătorească pentru un membru din familie cu handicap, aflat în îngrijirea familiei;
 13. Ceritificat eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii 41/1990, care atestă calitatea de “Luptători pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau “Erou martir” pentru student sau pentru părinţi, certificat însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
 14. Certificate medicale eliberate de Spitalul studenţesc şi vizate la Dispensarul universităţii pentru studenţii care suferă de următoarele boli : TBC, diabet, boli maligne, sindromul de malabsorbţie, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, sponditilă anchilozantă sau reumatism articular.

 

TERMEN DE DEPUNERE A CERERILOR: 10 OCT. 2018 TOTI STUDENTII AU OBLIGATIA

SA FIE INTEGRALIȘTI PE ANUL UNIVERSITAR 2017/2018