Curs calificare ANC

 
 

În luna decembrie 2019, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală va organiza cursuri de calificare pentru ,,MANAGER AL SISTEMELOR DE MANANAGEMENTUL CALITĂȚII’’ cod COR 325701, care se vor finaliza cu obținerea certificatului de calificare eliberat de S.C. CERTIND S.A. și AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI (ANC).

Aceste cursuri sunt dedicate EXCLUSIV studenților care frecventează programe de master în cadrul Facultății MDR.

Cursurile de calificare pentru ,,MANAGER AL SISTEMELOR DE MANANAGEMENTUL CALITĂȚII’’ se vor desfășura în corpul P, de la ora 17, în datele de 4, 5, 6 - 11, 12, 13 decembrie.

Examenul se va susține în ultima zi, în data de 13.12.2019, de la ora 17:00.

Înscrierile se pot face în perioada 17 – 29 noiembrie 2019, la dl. șef lucr. dr. Micu Marius, birou A-I-40/1.

Costul sesiunii de pregătire și al evaluării finale este de 200 lei/persoană.

Costul sesiunii de pregătire și al evaluării finale este de 100 lei/persoană pentru studenții care în anul universitar anterior au obținut certificatul de calificare pentru ,, AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂȚII’’, cod COR 214130, eliberat de S.C. CERTIND S.A. și AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI (ANC).

Pentru înscrierea la aceste cursuri sunt necesare copii după următoarele documente:

  • Carte identitate;
  • Certificat naștere;
  • Certificat de căsătorie (unde este cazul);
  • Diplomă studii universitare / adeverință.

 

Înscrieri și informații suplimentare - la dl. șef lucr. dr. Micu Marius, birou A-I-40/1; Tel. +40 721 650 092

Responsabil disciplină,
Prof. univ. dr. Stoian Elena
Șef lucr. dr. Micu Marius Mihai

 

Poți descărca anunțul de aici.