Admitere SEPTEMBRIE 2017

 
 

Calendarul desfășurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018 – sesiunea II la studii universitare de licență învățământ cu frecvență, proba de concurs: interviu

04-12 septembrie

 • Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00, cu excepția zilei de duminică 10 septembrie a.c. când nu se fac înscrieri;

12 septembrie

 • Ultima zi pentru depunerea documentelor în original (diploma de bacalaureat sau adeverința), necesară pentru ocuparea unui loc cu finanțare de la buget;

13 septembrie

 • Afișarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanțare de la bugetîn limita numărului de locuri repartizate;
 • Afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu taxăîn limita numărului de locuri repartizate;
 • Afișarea listei candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în niciuna din primele două liste);

13 – 14 septembrie

 • Încasarea taxei de înmatriculare pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la buget;
 • Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă.

15 septembrie

 • Afișarea listei finale a candidaţilor pentru locurile cu finanțare de la bugetîn limita numărului de locuri repartizate;
 • Afişarea listei finale a candidaţilor pentru locurile cu taxăîn limita numărului de locuri repartizate;
 • Afișarea listei candidaților <<RESPINȘI>> (include și candidații care nu au achitat taxa de înmatriculare și TRANȘA I din taxa de studii).

 

 

Calendarul desfășurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018 – sesiunea II la studii universitare de master

11 - 14 septembrie

 • Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00;

15 septembrie

 • Desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatului în urma probei scrise;
 • Depunerea, analiza și soluționarea eventualelor contestații privind rezultatul probei scrise și/sau rezultatul concursului și comunicarea deciziei;

18 - 20 septembrie

 • Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă;

21 septembrie

 • Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat.