MANAGEMENT ŞI AUDIT INTERN

 
 

CURSURI DE ZI 

Management și audit intern, durata 2 ani, acreditat din anul 2012;