De ce student la Facultatea de Management?

 
 

 

     

Facultatea de Management, Inginerie economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală își propune să formeze specialiști în domeniul agrobusiness-ului prin studii interdisciplinare conexe ingineriei, economiei și științelor juridice. Pregătirea studenților în facultatea noastră are în vedere asigurarea flexibilității pe piața muncii, oferind absolvenților șanse de lucru în mediul agriculturii și afacerilor. Ei pot îndeplini astfel un rol cheie în relația dintre furnizori, producători, bănci, asigurări și firme de carburanți, astfel încât rezultatul întregii activități să aducă beneficii tuturor. Absolvenții Facultății de Management au șansa unui loc de muncă bine plătit, evaluat la aproximativ o mie de euro lunar în funcție de mărimea fermei, întreprinderii și de performanțele agentului economic.

     640x480     

Una din oportunitățile principale oferite de Facultatea de Management este studiul direct al culturilor în mediul lor natural. Cursanții beneficiază de ore de practică și deplasări în afara orașului care le permite observarea directă a obiectelor de studiu. Facultatea deține un centru de cercetare la Pensiunea Bran și un autocar pentru deplasarea studenților. În felul acesta experiența vine în completarea teoriei acumulată la cursuri. De asemenea, Facultatea și-a propus să micșoreze numărul de ore de cursuri în favoarea studiului individual. Pe lângă deplasări și excursii, studenții noștri pot beneficia de burse de studiu, burse de performanță, simpozioane și concursuri. De asemenea, în Facultate se realizează proiecte de cercetare națională și internațională, cu un real succes în dobândirea experienței teoretice și practice..

          

Prin formarea studenților, Facultatea noastră își propune îmbunătățirea structurii fermelor prin optimizarea exploatațiilor agricole. Acest lucru implică o fundamentare tehnico-economică a organizării și alocării resurselor, analiza impactului economic și al folosirii noilor tehnologii de producție la nivel de ferme. Se urmărește de asemenea îmbunătățirea marketingului produselor agroalimentare pe întreaga filieră, de la producători până la consumatori. Scopul final al tuturor întreprinderilor este optimizarea producției și a calității produselor agricole.

     
     

Facultatea noastră are două departamente. Departamentul de Management și Marketing este responsabil pentru specializarea Inginerie economică în agricultură, iar în Departamentul de Economie, Contabilitate și Agroturism se desfășoară activitățile specifice specializării Inginerie și management în alimentația publică și agroturim. Printre dotările Facultății se numără săli de calculator în curs de modernizare, instalații multimedia, Centrul de practică Bran, laboratoare pentru studiul limbilor moderne, un labortor tehnic dotat cu aparatură audio-video, scanare, copiatoare, imprimante, plotter și o bibliotecă modernă cu peste 4000 volume de specialitate.

     
     

Incepând din anul 2007, facultatea are un spațiu nou de învățământ, (corp P) care s-a adăugat bazei materiale recent renovată și modernizată (spațiile alocate în clădirea principală - corp A).
Dispunem de: amfiteatre dotate cu echipamente multi-media, laboratoare dotate cu rețele de calculatoare conectate full-time la internet, laboratoare pentru studiul limbilor moderne, laborator tehnic dotat cu aparatură audio-video, scanere, copiatoare, imprimante, plotter, bibliotecă modernă cu peste 4000 volume de specialitate, dotată cu calculatoare conectate la Internet și copiator performant, autocar și microbuz pentru efectuarea excursiilor de studii și aplicațiilor, practice pe teren, un centru de practică la Bran.

Spații destinate procesului didactic – corp A
Spații destinate procesului didactic – corp P

     
     

Studenții noștri se pot caza în Campusul Agronomie-Herăstrău. Complexul alimentar „Agronomie” cuprinde o sală de mese pentru studenţi, două restaurante („Rustic” şi „Salonul Albastru”), trei săli de conferinţe şi o terasă de vară unde aceștia pot servi masa chiar în incinta campusului. Biblioteca centrală, situată în clădirea Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, oferă condiții optime de lectură, având un impresionant fond de carte ce cuprinde colecții enciclopedice și o gamă variată de publicații științifice destinate dezvoltării și aprofundării cunoștințelor. Biblioteca cuprinde titluri din domenii diverse precum management, marketing, economie, contabilitate-statistică, turism, politici, ecologie, informatică, agricultură, îmbunătățiri funciare și limbi străine.Facultatea deține un centru de cercetare la Pensiunea Bran și un autocar pentru deplasarea studenților.

Harta campus