LICENŢĂ ID

MASTER IFR

 

PREZENTARE

 

SPECIALIZĂRI

 

ADMITERE

 

STUDENŢI

 

AVIZIER

 

PREZENTARE LICENŢĂ ID

 

 

Învățământul la distanță constituie o formă modernă, eficientă și flexibilă de educație care răspunde nevoilor de formare profesională permanentă. Acesta oferă posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă precum și, în grup, în centre specializate de învățământ la distanță.

Învățământul la distanță utilizează materiale și tehnologii de comunicație moderne, intensive și dinamice, specifice acestei forme de învățământ.

Astfel un sistem de videoconferință permite urmărirea cursurilor în timp real de pe calculatorul de acasă sau accesarea înregistrărilor acestora.

Învățământul la distanță este organizat în centre specializate, care asigură monitorizarea procesului educațional.

Departamentul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București funcționează din anul universitar 1998-1999, în prezent aceste forme de învățământ fiind acreditate pentru specializările de nivel licență (forma de învățământ la distanță): "Inginerie economică în agricultură" și "Inginerie și management în alimentație publică și agroturism", respectiv specializările de nivel master (forma de învățământ cu frecvență redusă): "Management și dezvoltare rurală", "Management în agroturism și alimentație publică" și "Agribusiness". Acest departament servește, în primul rând, nevoilor de instruire ale studenților și masteranzilor care domiciliază și lucrează în capitală și în județele din apropierea acesteia. Pentru studenții și masteranzii aflați la distanțe mai mari, procesul de învățământ la distanță este coordonat de trei centre teritoriale de învățământ la distanță aflate la Slatina, Sibiu și Târgu Secuiesc.

Durata studiilor în învățământul la distanță pentru nivel licență este de patru ani, iar pentru nivel masterat este de doi ani. Absolvenții pot găsi locuri de muncă foarte atractive în cadrul exploatațiilor agricole, în rețeaua de consultanță pentru agricultură și dezvoltare rurală de la nivel național și până la nivel de comună, în Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, în cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în unitățile de procesare a produselor agricole, în societățile de distribuție a semințelor, a îngrășămintelor, a pesticidelor, în societățile care prestează servicii de mecanizare pentru agricultură, în societăți care au ca obiect de activitate colectarea, depozitarea și vânzarea produselor agricole, în unitățile de cercetare științifică, în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar, în societățile bancare și de asigurări, în administrația locală și centrală, în instituțiile europene în care România este reprezentată, prin reprezentanțele sale economice, în comerț, turism, agroturism, agenții de protecție a mediului, garda de mediu precum și în alte domenii.