Admitere

START ADMITERE

08-26 iulie 2024

Preînscriere admitere online

Licență

Perioada de înscriere

08-26 iulie 2024

Criterii de admitere

 70% media de la Bacalaureat

 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la Bacalaureat: limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) sau geografie.

Master

Perioada de înscriere

03-17 iulie 2024

Criterii de admitere

 10% Probă scrisă (eseu)/online

 90% Media anilor de studii de licență

Licență

*IF – învățământ cu frecvență | *ID – învățământ la distanță | ***IFR – învățământ cu frecvență redusă
DENUMIRELOCURI DISPONIBILE
București – Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole (IF*)90 buget, 110 taxă
București – Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole (ID**)225 locuri cu taxă
București – Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism (IF)90 buget, 210 taxă
București – Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism (ID)250 locuri cu taxă
Filiala Slatina – Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole (IF)45 buget, 55 taxă
Filiala Călărași – Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole (IF)45 buget, 55 taxă

Master

*IF – învățământ cu frecvență | *ID – învățământ la distanță | ***IFR – învățământ cu frecvență redusă
DENUMIREBUGETTAXĂ
Agribusiness (IF)39 buget40 locuri taxa
Pentru toate programele de studii
Management și dezvoltare rurală (IF)39 buget
Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar (IF)39 buget
Management în agroturism și alimentație publică (IF)39 buget
Management și audit intern (IF)39 buget

Managementul industriei ospitalității rurale

(cu predare în limba engleză Management of rural hospitality industry) (IF)

15 buget
Managementul ospitalitatii (IF)22 locuri buget
Management și dezvoltare rurală (IFR***) 50 locuri cu taxă
Management în agroturism și alimentație publică (IFR) 50 locuri cu taxă

Înscrie-te în 3 pași

Cariera ta în Management și Dezvoltare Rurală începe acum!

Ghiduri

Rezultate Admitere Sesiunea I

Licență

REZULTATE FINALE ADMITERE LICENȚĂ – SESIUNEA IULIE 2023

Ingineria și managementul afacerilor agricole

Ingineria și managementul afacerilor agricole – Filiala Călărași

Ingineria și managementul afacerilor agricole – Filiala Slatina

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

Licee situate în mediul rural

Români de pretutindeni

Lista finală a candidaților de etnie rromă înmatriculați pe locurile cu finanțare de la buget

REZULTATE PROVIZORII ADMITERE LICENȚĂ – SESIUNEA IULIE 2023

Ingineria și managementul afacerilor agricole

Ingineria și managementul afacerilor agricole – Filiala Călărași

Ingineria și managementul afacerilor agricole – Filiala Slatina

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

Licee situate în mediul rural

Români de pretutindeni

Lista candidaților de etnie rromă eligibili pentru redistribuire

Master

REZULTATE PROVIZORII ADMITERE MASTER – SESIUNEA IULIE 2023

Agribusiness

Management în agroturism și alimentație publică

Management și audit intern

Management calității și inovației în domeniul agroalimentar

Management și dezvoltare rurală

Managementul industriei ospitalității rurale / Management of rural hospitality industry

Managementul ospitalitatii

Management în agroturism si alimentatie publica – IFR

Management si dezvoltare rurala – IFR

Români de pretutindeni

REZULTATE PROVIZORII ADMITERE MASTER – SESIUNEA IULIE 2023

Agribusiness

Management în agroturism și alimentație publică

Management și audit intern

Management calității și inovației în domeniul agroalimentar

Management și dezvoltare rurală

Managementul industriei ospitalității rurale / Management of rural hospitality industry

Managementul ospitalitatii

Management în agroturism si alimentatie publica – IFR

Management si dezvoltare rurala – IFR

Români de pretutindeni

Documente necesare

Licență

Puteți vizualiza regulamentul privind admiterea la Ciclul I: studiile universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024 accesând următorul document:

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat  prin încărcarea documentelor în platforma dedicată admiterii, cu asumarea responsabilității cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Componența dosarului de înscriere:

 1. diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă;
 2. adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2024;
 3. certificatul de naştere;
 4. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 5. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (medic de familie) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
 6. fotografie tip carte de identitate (4 fotografii vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2023‐2024);
 7. cartea de identitate;
 8. cererea prin care se solicită de către candidaţi susţinerea examenului în limba maternă, dacă este cazul;
 9. documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio‐economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități, dacă este cazul).  

 

Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile.

Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

Taxele de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) pot fi vizualizate aici.

Master

Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor încărca în platforma dedicată  admiterii documentele specificate cu asumarea responsabilității cu privire la autenticitatea  și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Documentele care vor constitui dosarul de înscriere și vor fi încărcate în platforma de admitere sunt următoarele:

 1. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2022‐2023, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);
 2. suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 3. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă;
 4. certificatul de naştere;
 5. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 6. cartea de identitate;
 7. adeverinţă medicală tip;
 8. fotografie tip carte de identitate (4 fotografii vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2023‐2024);
 9. documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio‐economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități, dacă este cazul);
 10. eseu (Acesta reprezintă 10% din media finală a concursului de admitere. Candidații care nu prezintă la înscriere eseul vor pierde cele 10% din media finală, fără a fi descalificați.) – Vezi tematica aici

Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

Taxele de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) pot fi vizualizate aici

Managementul spațiului rural este studiul planificării, organizării, coordonării și controlului zonelor rurale, al tuturor actorilor implicați, al agroindustriei și al domeniilor conexe.

Programele de studii te pregătesc pentru domeniile prioritare ale dezvoltării societății, mijloacele de predare sunt moderne și în continuă perfecționare, baza materială este modernă și adaptată mijloacelor de predare, iar bursele de studii și de mobilitate (Erasmus+) te motivează și îți oferă noi oportunități.

Unde te poți angaja?

În următoarele domenii:

 • management și antreprenoriat
 • turism/ agroturism/ HORECA
 • consultanță
 • bancar/ financiar
 • marketing
 • asigurări
 • comerț
 • cercetare științifică/ învățământ

ți-ar plăcea

Să ne reprezinți țara?
Să studiezi într-un centru universitar modern?

Să identifici oportunitățile?

Să fii parte implicată în Agri-business?
Să activezi în Turism?

Să valorifici profitabil resursele?

Înscriere

01

Creează cont

Poți crea un cont nou accesând butonul de mai jos

02

Completează dosarul

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat prin încărcarea documentelor în platforma dedicată admiterii.

04

Analiză dosare

Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

05

Plată Taxe

Taxele de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) pot fi vizualizate aici

Vezi turul facultății făcut de Andreea!

Intră și tu în jocul de business agricol și în comunitatea de viitori manageri și ingineri!

Comunitatea Alumni USAMV București